Župnija Cerklje ob Krki

Gospodarski svet

GOSPODARSKI SVET 2015 -2020

Marinček Samo

Duhanič Martin

Ilc Franc

Baznik Jože

Žugič Martin

Baškovič Stane

Beribak Dušan

Ajster Sandi

Germovšek Franc

 

KLJUČARJI 2015 -2020

Grojzdek Vili _ Cerklje

Ograjšek Roman _ Cerklje

Zdravko Vegelj _ Krška vas

Zagorc Marjan _ Krška vas